Żuraw przeładunkowy – Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS)

Żuraw przeładunkowy - Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

HDS – (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) jest to inaczej mówiąc żuraw przeładunkowy montowany na pojazdach służący do załadunku i rozładunku różnego rodzaju towarów.

Zastosowanie żurawi HDS

Dzięki dużemu zakresowi zastosowania możemy spotkać je np. przy:

 • transporcie ładunków na paletach,
 • transporcie ściętych drzew,
 • transporcie dużych i ciężkich ładunków na wyższe kondygnacje budynków,
 • transporcie kontenerów,
 • jak również przy przewożeniu mniejszych ilości palet z cementem, kostki brukowej, worków z ekogroszkiem, węglem brunatnym, itp.

Żurawie tego typu bardzo często w celu poprawienia usług rozładunkowych oraz transportowych są montowane na ciągnikach siodłowych.

Rodzaje żurawi HDS

Konstrukcyjny podział żurawi HDS ze względu na gałęzie przemysłu:

 • żurawie przeładunkowe – środkowa część pojazdu;
 • żurawie przeładunkowe – tylnia część pojazdu – posiadają skrzynię ładunkową;
 • żurawie przeładunkowe – tuż za kabiną kierowcy – zastosowanie usprawniające w firmach transportowe;
 • żurawie z chwytakami zamiast haka – przemysł drzewny;
 • ogólne zastosowanie do podnoszenia i opuszczania ładunków polegające na sztywnym zamontowaniu żurawia na podwoziu pojazdu – operowanie żurawiem poziomo wraz z obrotem zmieniając wysięg.

Budowa żurawia HDS

Żurawie posiadają w swojej budowie najczęściej konstrukcje stałe i zmienne, które są umieszczane w zależności od rodzaju prac, do jakich HDS ma zostać przystosowany.

Elementy konstrukcyjne stałe:

 • kolumna – element pionowy przytwierdzony do podstawy;
 • wysięgnik – element regulowany do przenoszenia ładunku;
 • podstawa żurawia – mimo różnego zakresu prac ten element pozostaje w żurawiach niezmienny;
 • komplet podpór żurawia – element stabilizujący żuraw oraz pojazd na którym żuraw jest zamontowany.

Elementy zmienne:

 • hak – element przeznaczony do chwytu i przenoszenia ładunku;
 • chwytaki – elementy wykorzystywane w przemyśle drzewnym;
 • system hydrauliczny – element montowany w podnośnikach stosowanych w budownictwie lub też  w magazynach;

Urządzenia Transportu Bliskiego – UTB

Wiele osób wcześniej, czy później poszukuje kursów na urządzenia transportu bliskiego. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: np. szukają nowej – lepszej pracy, chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe lub szef kazał i mnóstwo innych powodów. Generalnie cel jest jeden – nauczyć się czegoś nowego i zwiększyć swoje dochody. Co to takiego są, te urządzenia transportu bliskiego, nieraz są one ogólnie określane skrótem UTB – skrót ten nic innego jak pierwsze litery nazwy Urządzenie Transportu Bliskiego.

Do urządzeń UTB zaliczane są wszystkie urządzenia służące do transportu towarów i osób na krótkie odległości w pionie lub poziomie, zwykle w budynkach, placach magazynowych, lotniskach, marketach. Wszędzie tak gdzie musimy coś przewieźć, podnieść.

Do tych urządzeń zaliczane są: windy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny, dźwigi budowlane, podesty ruchome, podest ruchome wiszące, podesty ruchome załadowcze na pojeździe, suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne, dźwignice linotorowe (kolejki linowe), dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne i przenośne, żurawie samojezdne, wyciągi towarowe, przenośniki w wesołym miasteczku np. karuzela, wózki jezdniowe podnośnikowe, układnice magazynowe, żurawie wieżowe, schody ruchome, chodniki ruchome dźwigi osobowe, żurawie przenośne – hds. Wszystkie z tych urządzeń muszą być objęte dozorem technicznym – UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Jak widać urządzeń transportu bliskiego jest sporo. Jednak chciałbym się tutaj skupić na jednym konkretnym urządzenia, są to wózki jezdniowe podnośnikowe niejednokrotnie, potocznie nazywane widłowymi – to właśnie taką nazwę słyszymy najczęściej – wózek widłowy. Wózki jezdniowe dzielą się na poszczególne typy:

 

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym dzielimy na następujące rodzaje:

– wózki z napędem elektrycznym sieciowym,

– wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym,

– wózki z napędem spalinowym niskoprężnym,

– wózki z napędem spalinowym wysokoprężnym,

– wózki z napędem innym.

 

Rodzaje wózków jezdniowych dzielimy na następujące typy:

– wózki naładowne,

– wózki unoszące,

– wózki podnośnikowe,

– wózki ciągnikowe,

– wózki jezdniowe specjalne.

 

Wózki NAŁADOWNE dzieli się na następujące odmiany:

– wózki platformowe,

– wózki kolebowe,

– wózki specjalizowane.

 

Wózki UNOSZĄCE dzieli się na następujące odmiany:

– wózki unoszące platformowe,

– wózki unoszące widłowe,

– wózki podsiębierne,

– wózki bramowe jednobelkowe,

– wózki bramowe dwubelkowe ,

– wózki unoszące specjalizowane.

 

Wózki PODNOŚNIKOWE dzieli się na następujące odmiany:

– wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym nie obejmującym ładunku,

– wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym z wysuwaną karetką,

– wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym obejmującym ładunek,

– wózki podnośnikowe czołowe,

– wózki podnośnikowe wysuwane czołowe,

– wózki podnośnikowe boczne,

– wózki podnośnikowe wysuwane czołowo boczne,

– wózki podnośnikowe obrotowe czołowo boczne,

– wózki podnośnikowe specjalizowane.

 

Wózki ciągnikowe dzieli się na następujące odmiany:

– wózki ciągnikowe jednoosiowe,

– wózki ciągnikowe dwuosiowe,

– wózki ciągnikowe naczepowe,

– wózki ciągnikowe specjalizowane.

 

Aby pracować nimi bezpiecznie, potrzebne są uprawnienia w odpowiedniej kategorii.

– III WJO – wózki jezdniowe unoszące prowadzone i zdalnie sterowane,

– II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,

– I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (wózki ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem unoszonym wraz z ładunkiem).

 

Kursy 1WJO 2WJO 3WJO, Uprawnienia operatora wózków jezdniowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe dzielimy na trzy kategorie: 1WJO, 2WJO i 3WJO. Pierwsza kategoria to 1WJO czyli ładowarki teleskopowe – są to modele wózków coraz stosowanych m.in. w przemyśle, rolnictwie czy też branży budowlanej. Są jednymi z najpopularniejszych typów wózków transportu bliskiego.

Kolejna grupa to 2WJO czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Są to wózki stosowane bardzo często na magazynach w celu przewożenia oraz układania towaru na paletach na półkach regałów.

Ostatnia grupa to wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Najczęściej są one stosowane w supermarketach lub halach produkcyjnych w celu szybkiego przewiezienia mniejszej ilości towaru lub materiałów.

 

Kursy na wózki widłowe 1WJO 2WJO 3WJO

Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe

Posiadanie wyżej wymienionych uprawnień zwiększa w dużym stopniu naszą szansę na znalezienie pracy zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, rolnych czy też w magazynach. Z dnia na dzień rośnie zapotrzebowanie na operatorów wózków jezdniowych, gdyż wraz z wzrostem rozbudowy przedsiębiorstw wzrasta zapotrzebowanie na pracowników przyspieszających magazynowanie i sprzedaż towaru.

Nasza firma prowadzi kursy na wszystkie trzy kategorie 1WJO, 2WJO i 3WJO, jak również na inne urządzenia transportu bliskiego między innymi takie jak wciągarki, wciągniki, suwnice, hds, podesty ruchome. Instruktorzy posiadając bogatą wiedzę i umiejętności, dzięki którym przekazują podczas szkoleń wszystkie najważniejsze informacje jakie kursant musi znać prowadząc wózek jezdniowy. Podczas praktycznej części szkolenia wszystkie elementy wózków są omawiane ze szczegółami, aby podczas pracy wiedzieć co należy w danej sytuacji zrobić.

Czas kursów jest za każdym razem dostosowywany do kursanta, aby mógł zdobyć uprawnienia wózków jezdniowych nie kolidując z innymi obowiązkami w pracy czy też w domu.

Uprawnienia operatora wózków widłowych

Po zdanym egzaminie każdy z kursantów otrzymuje od bezterminowe uprawnienia operatora wózków jezdniowych wszystkich typów: 1WJO, 2WJO i 3WJO oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej. Uprawnienia wydajemy w trzech językach (bez dodatkowych opłat):
– polskim,
– angielskim,
– niemieckim.

Wózki widłowe – układ podnoszenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia transportu bliskiego służące do podnoszenia i przewożenia ładunków. Wózek widłowy można obsługiwać na hali w magazynie, w sklepie, a nawet w stoczni. Tam szczególnie przydatne są tzw. reachstackery, czyli wózki kontenerowe, ponieważ pozwalają na podnoszenie ciężaru do kilkudziesięciu ton. Kurs na wózki widłowe http://www.jgl.pl/kursy-na-wozki-widlowe może więc pomóc w znalezieniu pracy i okazać się jedną z najlepszych podjętych decyzji w życiu zawodowym. Jak więc widać, praca na widlaku – choć wózek kontenerowy nie jest jego najbardziej popularną odmianą – może być realizowana w różnych okolicznościach i miejscach.
Układ podnoszenia jest więc jednym z najważniejszych układów w widlaku oprócz układu napędowego i hydraulicznego (hydrostatycznego).
Składa się z wielu elementów wśród których wyróżniamy:
 • maszt
 • karetka
 • łańcuch
 • widły – osprzęt dodatkowy
Maszt wózka widłowego
Istnieje wielu rodzajów masztów – najpopularniejsze z nich to Standard, Duplex, Triplex. Różnią się między sobą ilością elementów, z których składa się maszt. Maszty typu Standard wyposażone są w jeden człon ruchomy wysuwający się z ramy zewnętrznej. Nieco innej konstrukcji jest masz typu Duplex, w którym występują dwa elementy ruchome – elementy wewnętrzne. W tej wersji wykorzystane jest zjawisko swobodnego podnoszenia. W tym wypadku za pomocą środkowego cylindra, poprzez rolkę łańcuchową, podnoszona jest sama karetka. Dopiero po osiągnięciu tej wysokości zaczyna wysuwać się element zewnętrzny napędzany przez dwa cylindry. Maszt typu Triplex sprawia, że karetka najpierw podnoszona jest do wysokości podnoszenia za pomocą rolki i łańcucha napędzanego przez środkowy cylinder. Następnie, za pomocą dwóch kolejnych cylindrów, wysuwany maszt podnosi całą wcześniej wysuniętą konstrukcję.
Inne elementy wózka: karetka, łańcuch, widły
Układ podnoszenia składa się z kolejnych, równie ważnych elementów, jakimi są karetka, łańcuch, widły. Karetka to płyta czołowa – element, na którym zamocowane są widły lub inni osprzęt dodatkowy. Widły nie są oczywiście przymocowane do karetki na stałe. Więcej o budowie układu podnoszenia wózków widłowych dowiesz się ze strony http://www.jgl.pl/kursy-na-wozki-widlowe. Kolejnym elementem jest łańcuch – służy do powiększenia karetki i połączenia jej z tłokiem siłownika poprzez rolki. Łańcuchy możemy podzielić na dwa typy: rolkowe lub płytkowe.
Gdyby do układu podnoszenia wózka widłowego nie były doczepione widły – są one traktowane jako osprzęt specjalny, dodatkowy, podnoszenie nie byłoby możliwe. Dlatego stąd właśnie bierze się potoczna nazwa wózka jezdniowego podnośnikowego, czyli „wózek widłowy”. Zbudowane są jako jednolity element stalowy i wygięte są w kształcie litery „L” z widocznymi z tyłu zaczepami umożliwiającymi zawieszenie na karetce wózka.

Zakres uprawnień na wózki widłowe

Kursy na wózki widłowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z możliwości ofert pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Ciekawe zatrudnienie znaleźć można nie tylko w Polsce, ale również za granicą – w magazynach, portach, fabrykach, halach przemysłowych, itp.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie z zakresu wózków widłowych miej świadomość, że różny może być ich zakres. Co zatem musisz wiedzieć, by wybrać odpowiedni kurs?

Najbardziej popularne szkoleniena wózki widłowe pozwala na uzyskanie uprawnień w dość ograniczonym zakresie. Oznacza to, że – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji – nie możesz prowadzić wszystkich pojazdów tego rodzaju. Szkolenie obejmuje bowiem: wózki jezdniowe spalinowe, wózki jezdniowe akumulatorowe oraz uprawnienia do wymiany butli gazowych.

Wózki jezdniowe spalinowe – jak już sama nazwa wskazuje – zasilane są olejem napędowym. Jednakże niekiedy można spotkać się z wózkami widłowymi napędzanymi LPG. Z uwagi na swoją konstrukcję i emisję spalin, przeznaczone są przede wszystkim do prac odbywających się na otwartym terenie. Niemniej jednak – poza wyposażeniu pojazdu w specjalne filtry, wózki widłowe mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach.

Wózki jezdniowe akumulatorowe to pojazdy elektryczne. Ze względu na swoją konstrukcję i sposób zasilania, są szczególnie polecane do pracy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i przestrzeniach otwartych. Są przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują spalin. Akumulator daje możliwość długoletniego korzystania z pojazdu, bez konieczności wymiany baterii. Wszystkie wózki akumulatorowe spełniają normy bezpieczeństwa oraz przepisy UDT.

Uprawnienia do wymiany butli LPG bywają potrzebne, gdyż niektóre wózki widłowe napędzane są właśnie gazem. A to dlatego, że – zdaniem wielu osób – takie pojazdy są niezwykle ekonomiczne. Mogą być jednak – z uwagi na wydzielanie spalin – stosowane na otwartych przestrzeniach.

Jeśli jednak chcesz rozszerzyć swoje uprawnienia, musisz zapisać się na dodatkowe kursy.